TNS

TNS, eller TENS, som det också kallas, står för Transkutan Elektrisk Nervstimuleringen. Detta är en behandlingsmetod som kan vara aktuella vid långvarig- eller tillfällig smärta, i de fall då smärta kommer från nervsystemet, interna organ, huden, muskler, skelett och leder. TNS är en metod som är fri från biverkningar och som har visat sig ge, inte bara smärtlindring, utan också förbättrad sårläkning vi perifera cirkulationsrubbningar. Vidare är TNS en effektiv behandling av illamående. I vissa fall kan TNS räck som den enda behandlingsmetoden. Men TNS kan också vara ett mycket bra komplement till annan behandling. Vidare kan TNS användas som smärtlindring i samband med förlossning.

Elektrisk stimulering för att ta bort smärta användes redan av de gamla grekerna. Det finns en historia som berättar om hur en person upplevde smärtlindring genom att så på elektrisk fisk vid strandkanten. Under 1500- och 1700-talen användes elektrostatiska verktyg för att bota huvudvärk och andra smärtor. Patentet på den första moderna TNS apparaten togs 1974.

TNS innebär att de nerver som ligger nära huden stimuleras med en svag elektrisk ström. Man fäster elektroder över den del av kroppen som värker. Dessa elektroder kopplas sedan med kablar till en simulator. Då berörings- eller muskelnerverna aktiveras med TNS så stimuleras din kropps eget smärtlindringssystem. Det smärtlindrande systemet gör så att smärtsignalerna filtreras bort och du känner mindre smärta.

Smärtans eller sjukdomens orsak ska alltid vara utredd innan behandling påbörjas. Huden där elektrodernas fästes ska vara hel och ren. Innan du börjar använda dig av TNS så ska du kontakt en sjukgymnast eller annan personal inom sjukvården. Det är också mycket viktigt att resultatet av din användning av TNS följs upp, så att din behandling ger bästa effekt. Om du har en pacemaker så ska du inte använda dig av TNS. Detta eftersom TNS kan störas av de elektriska impulserna. TNS-elektroder ska aldrig placeras nära ögonen eller i munnen. Man ska också vara försiktig med att använda sig av TNS om man lider av epilepsi.

Innan du handlar TNS-produkter så ska du alltid jämföra pris mellan flera olika återförsäljare. Läs också noga på om de olika TNS-apparaterna som finns på marknaden. Om du inte förstår vilken skillnad som är mellan dem, kan du alltid vända dig till en sakkunnig. Vidare är det viktigt att du noga granska köpevillkoren.

Kolla också upp vad som gäller vid eventuell reklamation. En god idé kan vara att läsa Konsumentköplagen. Den hittar du via Konsumentverkets hemsida. I regel så har återförsäljarna av TNS bra hemsidor där du kan hitta information om de olika apparaterna. Skulle du inte förstå någon del av produktbeskrivningen, eller har någon annan fråga om produkten, är det bra att höra av sig direkt till företaget.