TENS unit

En TENS unit är en elektrisk impulsgenerator som ger smärtlindring. TENS står för transkutan elektrisk nervstimulering. En TENS unit är en portabel apparat som man får plats med i fickan. Den drivs av batterier. Elektroder fästs på de ställen på kroppen där du har ont. Sedan skickas elektriska impulser från TENS unit för att blockera smärtan. Den elektriska ström som produceras är låg. Användandet av en TENS unit ska alltid på förhand ha utvärderats av en läkare eller annan sakkunnig sjukhuspersonal.

När du använder dig av en TENS unit är det viktigt att du kan fästa elektroderna på rätt sätt. Vidare ska du kunna byta batterier i apparaten på egen hand men också kontroller frekvens och volt. Förutom detta är det av största vikt att du kan ställa in behandlingstid och intensitet på din TENS unit. Man kan använda sig av en TENS unit både vid akut smärta, men också vid besvär som är kroniska.

En TENS unit kan användas för smärtlindring om smärtan har sitt ursprung i nervsystemet, interna organ, muskler, leder, hud eller skelett. Vidare kan man det vara lämpligt att använda sig av en TENS unit om man lider av kärlkramp, förlossningssmärta eller efter en operation. En behandling med en TENS unit kan även vara aktuell om patienten skulle lida av ryggskott eller ischias. För vissa patienter ger en TENS unit en smärtlindring som räcker i flera timmar. Andra patienter, som använder sig av en TENS unit, kan skära ner på intagandet av värkmedicin. En TENS unit ska inte användas av de personer som har en pacemaker inopererad. Vidare ska man vara försiktig i användningen av en TENS unit om man lider av epilepsi.

Även om patentet på den första moderna TENS uniten togs så sent som 1974, så är elektrisk stimulering, i syftet att lindra smärta knappast något nytt påfund. Det berättas att redan de gamla grekerna kände till detta. Under 1500-1700-talen, så användes elektrostatiska verktyg för att bland annat bota huvudvärk. Kontrollera alltid så att återförsäljaren av TENS units är seriös. Annars riskerar du att få tag på en apparat som inte kan ge den behandling som utlovas. I Sverige testas TENS units av statens, kommunernas och landstingens testcentrum Hjälpmedelsinstitutet. Klarar en TENS unit testes så får den klassificeringen ”Bra hjälpmedel”.

Kom alltid ihåg vikten av att utvärdera den behandling som du får med en TENS unit. När du behandlar dig själv med en TENS unit är det av central betydelse att du inte börjar experimentera med de instruktioner för användning som du fått från din läkare. Det är också mycket viktigt att vara medveten om att en TENS unit inte kan bota din smärta, utan endast behandla den och göra den mer uthärdlig.