TENS apparat

En TENS apparat används för att behandla smärttillstånd. TENS är en förkortning för transkutan elektrisk nervstimulering. En TENS apparat fungerar så att man placerar elektroder på den del av huden, eller den kroppsdel, som smärtar. Elektroderna är kopplade till en simulator som producerar växelström. När dina muskel- och/eller beröringsnerver aktiveras av TENS apparaten så stimuleras kroppen smärtlindringssystem. Den plats på huden där elektroderna fästs ska vara hel och ren. Efter du har behandlats med en TENS apparat så uppkommer en rodnad. Denna rodnad försvinner dock snabbt. I mer ovanliga fall kan dock din hud bli irriterad av att utsättas för en behandling med en TENS apparat.

Behandling med en TENS apparat kan vara aktuell i de fall som smärtan har sitt ursprung i nervsystemet, interna organ, muskler, skelett, leder eller hud. Vidare kan behandling med en TENS apparat vara ett bra alternativ vid förlossningssmärtor, kärlkramp eller efter en operation. Patenten på den första moderna TENS apparaten togs 1974. Likväl har smärtlindring med hjälp av elektrisk stimulering varit en metod som människan känt till och använt sig av under en lång tid.

Den stora fördelen med att behandlas med en TENS apparat är att behandlingsformen är fri från biverkning. Om du väljer att behandlas med en TENS apparat kan kanske komma att helt sluta äta värkmediciner, eller i alla fall skära ner ditt intag. Innan du behandlar dig med en TENS apparat, så ska du alltid först ha rådgjort med en sakkunnig. Du ska exempelvis aldrig använda dig av en TENS apparat om du har en pacemaker inopererad. Lider du av epilepsi ska du vara extra försiktig om du använder dig av en TENS apparat.

Innan du börjar din behandling med en TENS apparat så ska alltid de problem du har med värk grundligt utredas. Ta således kontakt med sjukgymnast eller annan sakkunnig personal som arbetar inom sjukvården När du genomgått en behandling med en TENS apparat så är det av största vikt att resultaten utvärderas noga.

Vidare så är det mycket viktigt att du kontrollerar så att din återförsäljare av TENS apparater verkligen är seriös. Det kan nämligen förekomma TENS apparater på marknaden som absolut inte håller var de lovar. Hjälpmedelsinstitutet är statens, kommunernas och landstingens testcentrum. Du kan kontrollera om din TENS apparat har klarat testet. Den har då nämligen erhållit klassificeringen ”Bra Hjälpmedel”. Jämför alltid priset på TENS apparater mellan flera olika återförsäljare. Kontrollera också huruvida elektroder följer med vid köp av en TENS apparat. När du har hittat en återförsäljare av en TENS apparat på Internet så ska du upplysa dig om den aktuella vara finns i lager.