Cefar

Cefar är ett företag som ägnar sig åt att utveckla produkter inom elektroterapi. Det är exempelvis produkter som fungerar som smärtlindring och muskelstimulering. Vidare utvecklar Cefar bland annat produkter som fungerar som illamåendebehandling, inkontinensbehandling, sårläkning, peroneusstimulering och elakupunktur. Cefars produkter använder sig av en metod som heter TENS.

TENS står för Transkutan Elektrisk Nervstimulering. Metoden fungerar så att TENS arbetar med din kropps eget system för att lindra smärta. Man placerar elektroder på de platser på kroppen som gör ont. Dessa elektroder kopplas till en simulator som sänder ut impulser. Impulserna har den verkan att de blockerar smärtan. Ibland kan du bli något röd under elektroderna. Detta är emellertid ingen fara. Det är nämligen en frisättning av ämnet Histamin som sker och det röda försvinner i regel efter någon timme. TENS kan stundom räcka som den enda behandlingsformen. Vidare kan TENS vara ett komplement till annan behandling. Då TENS ökar blodcirkulationen så kan metoden användas vid behandling av långvariga bensår.

Förutom detta erbjuder Cefar också interferens. Interferens är en känd metod för smärtlindring. Företaget finns på flera platser runt om i världen och i Sverige har Cefar funnits i över 30 år. Cefars kunder återfinns huvudsakligen in den privata, respektive offentliga, sjukvården. Det är i Sverige som man arbetar med produktutvecklingen. Utvecklingen av Cefars produkter är ett resultat av samarbete med specialister, såväl som kunder. Cefars mål är att deras metod ska bli ett naturligt behandlingsalternativ inom sjukvården och hos gemene man.

Under en lång period så ansågs elektroterapi var en alternativbehandlingsmetod. Nu idag ser situationen annorlunda ut. Elakupunktur och muskelstimulering ät accepterad inom läkarvetenskap. Förutom att elektroterapi är en behandlingsmetod som är effektiv och utan beiverkningar, så leder den också till lägre kostnader för samhället. Cefar är ett företag som arbetar i nära kontakt med sina kunder. Det innebär också att de har kunnat förbättra sina produkter men också kommit på flera olika produktidéer. Cefars produkter kännetecknas av en användarvänlighet.

Idag kan Cefar erbjuda alltifrån enklare portabla produkter som kan användas i hemmiljö men också mer avancerade kliniksimulatorer. Bakom Cefars produkter ligger en gedigen forskning. Det handlar exempelvis om vilka frekvenser, pulsbredder och simuleringsformer som man ska använda sig av. För att anskaffandet av Cefars produkter ska bli så kostnadseffektiv som möjligt, så är produkterna av mycket bra kvalitet. Meningen är att simulatorerna ska kunna användas i flera år.

Du som har pacemaker, eller annan elektronisk utrustning implanterat i kroppen, får inte behandlas med elektrisk stimulering. Man ska inte heller använda sig av elektrisk stimulering under de 12 första veckorna av en graviditet. Skulle du ha några frågor som du inte tycker att du får svar på via Cefars hemsida, så kan du höra av dig direkt till företaget. Det är mycket lätt att komma i kontakt med Cefar då du kan ringa, faxa samt skicka mejl till dem.